Dành cho giáo viên: 3 tip để sử dụng bài giảng Khan Academy hiệu quả

Want to learn how teachers are using Khan Academy videos with their students? This is your chance to get advice directly from teachers!

Bài viết liên quan

Hành trình 3 năm gắn bó cùng Khan Academy của “Mọt Khan” Tấn Bách

Sau 3 năm học Khan Academy, Tấn Bách (con chị Truyền) vẫn giữ được say...

KAV tổ chức Hội thảo tập huấn hướng dẫn vận hành Trường học Mở tại tỉnh Đồng Nai

Vừa qua, đội ngũ KAV đã thực hiện hội thảo tập huấn hướng dẫn vận...

KAV tập huấn sử dụng Khan Academy tại huyện Mê Linh

Sau khi ký Biên bản ghi nhớ “Lan toả tài nguyên giáo dục mở Khan...