Đa dạng khoá học để lựa chọn trên Khan Academy

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Khan Academy dành cho học sinh

1. Hướng dẫn cách đăng ký và đăng nhập Khan Academy (Học sinh dưới 13 tuổi) Video Tải PDF
2. Hướng dẫn cách đăng ký và đăng nhập Khan Academy (Học sinh trên 13 tuổi) Video Tải PDF
3. Hướng dẫn học sinh tham gia lớp học của giáo viên Video  Tải PDF
4. Hướng dẫn học sinh cách tìm bài tập được giáo viên giao và thực hiện Video  Tải PDF
5. Hướng dẫn học sinh cách xem tiến trình học tập Video Tải PDF
6. Hướng dẫn học sinh Cài đặt tài khoản và học tập song ngữ Video  Tải PDF

Bạn có thể học tất cả mọi thứ trên Khan Academy!