Mô hình “Trường học mở KAV” là gì?

Trong khuôn khổ chương trình Khan Academy Vietnam, Trường học mở (Open school) được hiểu là tài khoản chính thức do nhà trường thiết lập trên nền tảng Khan Academy. Mục đích của Trường học mở là tạo điều kiện cho học sinh của trường luyện tập các môn Toán, Toán tiếng Anh, An toàn Internet, các khoá ôn luyện kỳ thi quốc tế như SAT v.v theo hướng dẫn của giáo viên.

Vai trò của “Trường học mở KAV”

Tài liệu Hướng dẫn Vận hành “Trường học mở KAV” cho Giáo viên & Nhà trường

1. Hướng dẫn cách đăng ký, đăng nhập và kích hoạt tài khoản Nhà trường Video Tải PDF
2. Hướng dẫn cách tạo lớp học và thêm học sinh vào lớp Video Tải PDF
3. Hướng dẫn cách giao bài và xem điểm của học sinh  Video  Tải PDF
4. Hướng dẫn xem tổng quan mức độ hiểu bài và thái độ chủ động của lớp Video  Tải PDF
5. Hướng dẫn cách quản lý tài khoản học sinh và quản lý Tài khoản lớp học Video Tải PDF
6. Giới thiệu về giao diện học sinh Video  Tải PDF

Các Địa phương, Trường h​ọc​ đồng hành c​ùn​g Khan ​Academy Vietnam