Sự phù hợp của kaV

-VỚI HỌC SINH VIỆT NAM-

Học tập trên nền tảng trực tuyến Khan Academy Vietnam là miễn phí trọn đời, không thu phí người dùng và không có quảng cáo

các lớp học mở khan tinh thông

Giao bài tập Toán cùng với tiến độ trên lớp  – Bổ trợ chương trình của Bộ GD&DT

Giao bài tập Toán trước tiến độ trên lớp  – Bổ trợ chương trình của Bộ GD&DT

Giao bài tập Toán Tiếng Anh – Theo Tiêu chuẩn Cốt lõi Chung của Mỹ (CCSS)

Lớp học mở SAT

Hãy kết nối với KAV

Tham gia Cộng đồng Phụ huynh sử dụng Khan Academy Vietnam để được hỗ trợ trong quá trình sử dụng và cùng lan toả những giá trị giáo dục ý nghĩa cho cộng đồng!

Tham gia tại đây