Đội ngũ chuyên gia

PGS. TS Trần Vĩnh Hưng
Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ)

TS. Lê Minh Thiên
Đại học Michigan State (Mỹ)

TS. Nguyễn Xuân Thọ
Đại học Arizona State (Mỹ)

TS. Trịnh Thị Hòa
Đại học Michigan State (Mỹ)

PGS. TS Nguyễn Trí Dũng
ĐẠI HỌC MIT (MỸ)

TS. Lê Chí Ngọc
ĐH Kỹ thuật Freiberg, CHLB Đức

TS. NGUYỄN THANH HẢO
ĐẠI HỌC TEXAS A&M (MỸ)