Hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (dành cho học sinh)

Đối với học sinh dưới 13 tuổi 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

  • Ấn chọn tên tài khoản

Bước 2: Ấn chọn “Cài đặt”

Bước 3: Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn

Bước 4: Ấn chọn “Lưu các thay đổi”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Ngôn ngữ; Video; Trợ năng.

Lưu ý: Với tính năng Xoá tài khoản, cha hoặc mẹ của học sinh phải đăng nhập vào tài khoản Phụ huynh để xoá.

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

  • Ấn chọn tên tài khoản
  • Ấn chọn “Cài đặt”

Bước 2: Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn

Bước 3: Ấn chọn “Lưu các thay đổi”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Biệt danh; Tên đăng nhập; Ngày sinh; Ngôn ngữ; Video; Mật khẩu; Trợ năng; Vai trò; Thông tin sơ bộ; Xoá tài khoản.

> Tải đầy đủ hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy dành cho học sinh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...