Hướng dẫn giao bài (Mục tiêu tinh thông)

Bước 1: Truy cập lớp học

 • Ấn chọn “Mục tiêu tinh thông” trong mục Công cụ
 • Ấn chọn “Giao bài”

Tại mục “Chọn khóa học”, màn hình hiển thị khóa học của lớp. Nếu muốn điều chỉnh khóa học, thực hiện các bước sau:

 • Ấn chọn “Chỉnh sửa khóa học”
 • Ấn chọn khóa học muốn dạy cho học sinh
 • Ấn chọn “Lưu”

Bước 2: Thiết lập mục tiêu tinh thông

Tại mục “Chọn nội dung”, nền tảng đề xuất hai phương thức:

 • Ấn chọn “Tinh thông khóa học” để giao mục tiêu tinh thông tất cả nội dung của khóa học cho học sinh
 • Ấn chọn “Tinh thông chương học”, sau đó ấn chọn chương muốn giao để giao mục tiêu tinh thông từng chương trong khóa học cho học sinh

Bước 3: Thiết lập ngày đến hạn

Tại mục Đặt ngày đến hạn”:

 • Ấn chọn thời gian mà bạn muốn học sinh hoàn thành mục tiêu tinh thông khóa học hoặc tinh thông từng chương

Lưu ý: Giáo viên có thể giao mục tiêu cho tất cả học sinh trong lớp hoặc một vài học sinh

 • Ấn chọn “Chỉnh sửa”
 • Ấn chọn tên học sinh muốn giao mục tiêu tinh thông
 • Ấn chọn “Lưu”

Bước 4: Hoàn thành giao mục tiêu tinh thông

 • Ấn chọn Tạo mục tiêu khóa học” hoặc Tạo mục tiêu tinh thông chương học”

> Tải đầy đủ hướng dẫn giao bài (mục tiêu tinh thông) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...