Hướng dẫn quản lý bài tập (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn

Bước 2: Ấn chọn Tên lớp học

Bước 3: Ấn chọn “Bài tập” trong mục Công cụ

Bước 4: Ấn chọn “Quản lý”

Tại mục “Đã giao”, màn hình hiển thị các thông tin:

 • Bài tập: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Ngày bắt đầu: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Ngày đến hạn: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao
 • Đã hoàn thành: Số lượng học sinh đã hoàn thành/tổng số học sinh được giao bài

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao:

 • Ấn chọn Ô vuông tại tên bài tập
 • Ấn chọn “Xóa” nếu muốn xóa các bài tập đã giao
 • Ấn chọn “Sửa ngày” nếu muốn thay đổi thời hạn làm bài

 • Ấn chọn “Áp dụng thay đổi”

Tại mục “Đã lên lịch”, màn hình hiển thị các thông tin:

 • Bài tập: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Ngày bắt đầu: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Ngày đến hạn: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao: Thực hiện các bước như tại mục “Đã giao”.

Mục “Bản nháp”: Bài tập giáo viên dự định giao cho học sinh nhưng chưa giao. Màn hình hiển thị các thông tin:

 • Bài tập: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Ngày bắt đầu: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Ngày đến hạn: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao
 • Nếu muốn giao bài tập trong mục “Bản nháp”, ấn chọn “Giao bài”

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao: Thực hiện các bước như tại mục “Đã giao”.

> Tải đầy đủ hướng dẫn quản lý bài tập tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...