Hướng dẫn tham gia lớp học của giáo viên (dành cho học sinh)

Tham gia bằng link lớp học

Bước 1: Truy cập vào link lớp học

 • Nhận link lớp học từ giáo viên qua các kênh liên lạc
 • Sao chép (copy) link lớp học
 • Dán (paste) link vào trình duyệt web (Ví dụ Google, Cốc Cốc,…) để tìm kiếm

Bước 2: Tham gia lớp học

 • Ấn chọn “Tham gia + Tên lớp học”
 • Ấn chọn Bắt đầu” để hoàn thành các bài tập được giáo viên giao

Lưu ý: Cần lập tài khoản học sinh trên Khan Academy trước khi tham gia lớp học.

 

Tham gia bằng mã lớp học

Bước 1: Nhập mã lớp học

 • Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn
 • Ấn chọn Giáo viên”
 • Ấn chọn “Nhập mã lớp học”
 • Nhập mã lớp học vào mục “Nhập mã lớp học của bạn”
 • Ấn chọn “Tiếp tục”

Bước 2: Tham gia lớp học

 • Ấn chọn “Tham gia + Tên lớp học”
 • Ấn chọn “Bắt đầu” để hoàn thành các bài tập được giáo viên giao

> Tải đầy đủ hướng dẫn tham gia lớp học của giáo viên tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...