Hướng dẫn tự học trên Khan Academy (dành cho học sinh)

Bước 1: Chọn khoá học

  • Ấn chọn vào khóa học muốn tham gia

Bước 2: Xem bài giảng

  • Đọc mục lục khóa học và tìm kiếm chủ đề kiến thức muốn học
  • Ấn chọn video để xem các video bài giảng

Bước 3: Làm bài luyện tập

  • Ấn chọn “Bắt đầu nào” để bắt đầu làm các bài tập thực hành

  • Ấn chọn “Xem lại các bài viết/video liên quan hoặc sử dụng một gợi ý” nếu không biết các giải bài tập

> Tải đầy đủ hướng dẫn tự học trên Khan Academy tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...