Hướng dẫn xem tiến trình tinh thông

Bước 1: Truy cập lớp học

Bước 2: Xem tiến trình tinh thông

  • Ấn chọn “Mục tiêu tinh thông” trong mục Công cụ
  • Ấn chọn “Tiến trình”

Phần “Tiến trình” thể hiện các nội dung:

  • Mục tiêu tinh thông: thể hiện tên khóa học hoặc chương học được giao cho học sinh
  • Giao cho: số lượng học sinh được giao mục tiêu tinh thông
  • Ngày đến hạn: Thời hạn để học sinh đạt tinh thông bài tập được giao
  • Tiến trình hoàn thành mục tiêu

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem tiến trình tinh thông tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...