Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn

Bước 2: Ấn chọn Tên lớp học

Bước 3: Ấn chọn “Tổng quan hoạt động” trong mục Công cụ

Ấn chọn Hoạt động”, màn hình hiển thị:

 • Tên học sinh
 • Số phút học (Có thể điều chỉnh phạm vi thời gian muốn xem)
 • Số kỹ năng đã luyện
 • Kỹ năng đã nâng cấp
 • Số kỹ năng đã đạt cấp độ Thành thạo trở lên
 • Cấp độ của những kỹ năng đã luyện

Điều chỉnh phạm vi thời gian muốn xem

Ấn chọn “Kỹ năng”, sau đó ấn chọn vào từng chương “Mở rộng tất cả”.

Màn hình sẽ hiển thị chi tiết:

 • Các chương trong khóa học
 • Các kỹ năng trong khóa học
 • Tên học sinh ứng với cấp độ Tinh thông học sinh đạt được trong mỗi kỹ năng
 • Ấn chọn “Giao kỹ năng này”thực hiện các thao tác như mục Giao bài nếu muốn giao một kỹ năng cho học sinh

Ấn chọn “Tinh thông”, màn hình hiển thị:

 • Phần trăm Tinh thông khóa học của học sinh trong lớp
 • Phần trăm Tinh thông từng chương của học sinh trong lớp

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...