Thông tin Trường học Mở Khan Tinh Thông

Lớp học mở Khan Tinh Thông là chương trình giao bài về nhà hàng tuần do Khan Academy Vietnam tổ chức. Các bạn học sinh Việt Nam từ lớp 1 đến lớp 7 sau khi đăng ký tài khoản, người dùng có thể lựa chọn lớp học phù hợp với nhu cầu của bản thân và nhập mã để tham gia lớp học.

Thông tin giới thiệu các lớp trong Lớp học mở Khan Tinh Thông

Mã tham gia lớp học trong Lớp học mở Khan Tinh Thông

Bài viết liên quan

Tập huấn khóa học An toàn Internet cho toàn bộ giáo viên huyện Bảo Thắng

Sau khi đi vào triển khai chương trình Trường học mở KAV, với sự nỗ...

Mở đơn đăng ký Tình nguyện viên Điều phối lớp học cho chương trình Khan Academy Vietnam (đợt 2)

The Vietnam Foundation (VNF) là tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận thành...

Khan Academy Vietnam tìm kiếm Chuyên viên Báo chí và Truyền thông

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Báo chí và Truyền thông Loại hình: Toàn thời...

Khan Academy Vietnam tìm kiếm Trưởng nhóm Phát triển Cộng đồng

Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm Phát triển Cộng đồng chương trình Khan Academy Vietnam...

[Hết hạn] Khan Academy Vietnam tìm kiếm Thực tập sinh khối Đối tác Trường học và Đào tạo

Chức danh: Thực tập sinh khối Khối Đối tác Trường học và Đào tạo Hình...

[Hết hạn] Cơ hội trở thành Tình nguyện viên Quản lý lớp học cho chương trình Khan Academy Vietnam

Chương trình Khan Academy Vietnam đang tìm kiếm các ứng viên vị trí Tình nguyện...