(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn

  • Ấn chọn tên tài khoản
  • Ấn chọn “Settings”

Bước 2: Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn

Bước 3: Ấn chọn “Save changes”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Nickname (Biệt danh); Username (Tên đăng nhập); Primary Language (Ngôn ngữ); Video; Password (Mật khẩu); Linked accounts (Tài khoản liên kết); Accessibility (Trợ năng); Roles (Vai trò); Add your school (Thêm trường của bạn); Public profile information (Thông tin sơ bộ); Delete account (Xoá tài khoản)

Hướng dẫn xoá tài khoản Khan Academy

  • Truy cập mục “Delete account”, ấn chọn “Delete your account”
  • Nhập mật khẩu tài khoản, sau đó ấn chọn “Log in”
  • Ấn chọn “Delete” để xóa tài khoản vĩnh viễn

> Tải đầy đủ hướng dẫn cài đặt tài khoản giáo viên trên Khan Academy (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản lý bài tập (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...