(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Bước 1: Truy cập tài khoản

  • Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng dẫn
  • Ấn chọn tên tài khoản
  • Ấn chọn “Settings”

Bước 2: Cài đặt tài khoản

  • Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn
  • Ấn chọn “Save changes”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Nickname (Biệt danh); Username (Tên đăng nhập); Primary Language (Ngôn ngữ chính); Video; Password (Mật khẩu); Linked accounts (Tài khoản liên kết); Accessibility (Trợ năng); Roles (Vai trò); Add your school (Thêm trường của bạn); Public profile information (Thông tin hồ sơ công khai); Delete account (Xoá tài khoản)

> Tải đầy đủ hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (miền tiếng Anh) dành cho phụ huynh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...