(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn đăng ký tài khoản học sinh trên Khan Academy

Đối với học sinh dưới 13 tuổi 

Bước 1: Truy cập nền tảng

 • Ấn vào đường link: https://www.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

 • Tại Trang chủ, ấn chọn “Learners”

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Nhập Ngày, tháng, năm sinh vào mục “What is your date of birth?” (Ngày sinh của bạn là gì?)
 • Ấn chọn “Sign up by choosing a username”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân

 • Nhập Email của phụ huynh hoặc người giám hộ vào mục “Your parent or guardian’s email”, tên tài khoản vào mục “Choose a username”Mật khẩu vào mục “Create a password”
 • Ấn chọn “Sign up”

Lưu ý: Nếu màn hình hiển thị “Oops! Something went wrong. Please try again” điều này có nghĩa là Tên tài khoản bạn chọn đã bị trùng với tên tài khoản của một học sinh khác hoặc mật khẩu của bạn chưa đủ điều kiện bảo mật.

Bước 4: Chọn khoá học

 • Ấn chọn cấp học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Continue”
 • Ấn chọn khóa học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Continue with 1 course”

Bước 5: Xác nhận tài khoản

 • Phụ huynh truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
 • Ấn chọn email có tiêu đề “Approve your child’s Khan Academy account”
 • Ấn chọn “Allow my child to use Khan Academy”

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

Bước 1: Truy cập nền tảng

 • Ấn vào đường link: https://www.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

 • Tại Trang chủ, ấn chọn “Learners”

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Nhập Ngày, tháng, năm sinh vào mục “What is your date of birth?” (Ngày sinh của bạn là gì?)
 • Ấn chọn “Sign up with Email”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân

 • Nhập Email vào mục “Your email”, Họ, tên vào mục “First name”, “Last name”Mật khẩu vào mục “Create a password”
 • Ấn chọn “Sign up”

Bước 4: Chọn khoá học

 • Ấn chọn cấp học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Continue”
 • Ấn chọn khóa học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Continue with 1 course”

Bước 5: Xác nhận tài khoản

 • Truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
 • Ấn chọn email có tiêu đề “Finish signing up for Khan Academy”
 • Ấn chọn “Finish signing up” trong email
 • Tiếp tục ấn chọn “Finish signing up” tại trang của Khan Academy

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng ký tài khoản học sinh mới (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...