(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn đăng ký tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Bước 1: Truy cập nền tảng

Bước 2: Đăng ký tài khoản

  • Ấn chọn “Sign up with Email”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân

  • Nhập Email, Tên, HọMật khẩu vào các mục “Your email”, ”First name, Last name”“Create a password”
  • Ấn chọn “Sign up”

Bước 4: Xác nhận tài khoản

  • Truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
  • Ấn chọn email có tiêu đề “Finish signing up for Khan Academy”

  • Ấn chọn “Finish signing up” trong email

  • Tiếp tục ấn chọn “Finish signing up”

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng ký tài khoản phụ huynh mới trên Khan Academy (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...