(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản lý bài tập (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn

Bước 2: Ấn chọn Tên lớp học

Bước 3: Ấn chọn “Assignments” trong mục Tools

Bước 4: Ấn chọn “Manage”

Tại mục “Assigned”, màn hình hiển thị các thông tin:

 • Assignment: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Start date: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Due date: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao
 • Completed: Số lượng học sinh đã hoàn thành/tổng số học sinh được giao bài

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao:

 • Ấn chọn Ô vuông tại tên bài tập
 • Ấn chọn “Delete” nếu muốn xóa các bài tập đã giao
 • Ấn chọn “Edit date” nếu muốn thay đổi thời hạn làm bài

 • Ấn chọn “Apply change”

Tại mục “Scheduled”, màn hình hiển thị các thông tin:

 • Assignment: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Start date: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Due date: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao: Thực hiện các bước như tại mục “Assigned”.

Mục “Drafts”: Bài tập giáo viên dự định giao cho học sinh nhưng chưa giao. Màn hình hiển thị các thông tin:

 • Assignment: Tiêu đề các bài tập được giao cho học sinh
 • Start date: Thời gian học sinh nhận được bài tập và bắt đầu làm
 • Due date: Thời gian học sinh được yêu cầu hoàn thành các bài tập được giao
 • Nếu muốn giao bài tập trong mục “Drafts”, ấn chọn “Assign”

Nếu muốn thay đổi các thông tin bài tập được giao: Thực hiện các bước như tại mục “Đã giao”.

> Tải đầy đủ hướng dẫn quản lý bài tập (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...