(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn tạo lớp học trên Khan Academy

Bước 1: Thêm lớp học mới

  • Nhập tên lớp học
  • Ấn chọn “Next”

Bước 2: Chọn khoá học và hoàn thiện thông tin

  • Ấn chọn Khóa học bạn muốn giảng dạy
  • Ấn chọn “Next”

  • Ấn chọn “Skip” (Việc Thêm học sinh vào lớp sẽ được tiến hành sau khi tạo lớp xong)

  • Ấn chọn Quốc gia để trả lời cho câu hỏi “Where do you teach?”
  • Ấn chọn câu trả lời cho câu hỏi “Are you a teacher using Khan Academy on behalf of a school”
  • Ấn chọn “Save”

> Tải đầy đủ hướng dẫn tạo lớp học mới trên Khan Academy (miền tiếng Anh) dành cho giáo viên tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...