(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học trên Khan Academy

Đối với học sinh chưa có tài khoản 

Bước 1: Truy cập lớp học

Nếu học sinh từ 13 tuổi trở lên, chúng tôi đề xuất học sinh hãy tạo tài khoản của riêng mình, và tham gia lớp bằng cách sử dụng đường link hoặc mã lớp. Tài khoản do giáo viên tạo sẽ được mặc định là tài khoản trẻ em và bị hạn chế các tính năng khi sử dụng nền tảng.

 • Ấn chọn Tên lớp học

 • Ấn chọn “Students” trong mục Tools
 • Ấn chọn “Add new students”

 • Ấn chọn “Create your students’ accounts”

Bước 2: Tạo tài khoản học sinh

 • Nhập tên học sinh trong lớp học

Lưu ý: Với những trường hợp học sinh có chữ “Đ” trong tên, hệ thống không đề xuất “Unique Username”, giáo viên nhập lại tên học sinh KHÔNG DẤU.

Lý do: một số tên tiếng Việt không tương thích với hệ thống.

 • Ấn chọn “Next”

Bước 3: Đổi mật khẩu cho tài khoản học sinh

 • Đổi mật khẩu đề xuất từ hệ thống thành 1 một khẩu thuận tiện cho học sinh bằng cách xóa mật khẩu cũnhập mật khẩu mới
 • Ấn chọn “Create accounts”

Bước 4: Tải xuống danh sách học sinh

 • Ấn chọn “Download CSV”
 • Truy cập file CSV đã tải về máy tính để xem Tên đăng nhập và mật khẩu của học sinh

Lưu ý:

 • Giáo viên gửi cho học sinh Username (tên đăng nhập) và Password (mật khẩu) tương ứng. Học sinh sử dụng Username và Password để đăng nhập vào nền tảng Khan Academy và tham gia lớp học
 • Vì lý do bảo mật, nền tảng chỉ cho phép tải về 01 lần duy nhất danh sách tài khoản và mật khẩu của học sinh. Giáo viên cần lưu trữ danh sách này.

Đối với học sinh đã có tài khoản 

Bước 1: Truy cập vào lớp học

 • Ấn chọn Tên lớp học

 • Ấn chọn “Students” trong mục Tools
 • Ấn chọn “Add new students”

Bước 2: Chia sẻ link hoặc mã lớp học

 • Ấn chọn “Copy” để sao chép link tham gia lớp học và gửi cho học sinh. Hoặc gửi “Class code” – Mã lớp học cho học sinh
 • Ấn chọn “Done”

> Tải đầy đủ hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học trên Khan Academy (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...