(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn tự học trên Khan Academy (dành cho học sinh)

Bước 1: Chọn khoá học

  • Ấn chọn vào khóa học muốn tham gia

Bước 2: Xem bài giảng

  • Đọc mục lục khóa học và tìm kiếm chủ đề kiến thức muốn học
  • Ấn chọn video để xem các video bài giảng

Bước 3: Làm bài luyện tập

  • Ấn chọn “Let’s go” để bắt đầu làm các bài tập thực hành

  • Ấn chọn “Review related articles/videos or use a hint” nếu không biết các giải bài tập

> Tải đầy đủ hướng dẫn tự học trên Khan Academy (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...