(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem tiến trình tinh thông

Bước 1: Truy cập lớp học

Bước 2: Xem tiến trình tinh thông

  • Ấn chọn “Mastery Goals” trong mục Tools
  • Ấn chọn “Progress”

Phần “Progress” thể hiện các nội dung:

  • Mastery goals – Mục tiêu tinh thông: thể hiện tên khóa học hoặc chương học được giao cho học sinh
  • Assigned to – Giao cho: số lượng học sinh được giao mục tiêu tinh thông
  • Due date – Ngày đến hạn: Thời hạn để học sinh đạt tinh thông bài tập được giao
  • Goal progress (median) – Tiến trình hoàn thành mục tiêu (tính theo số trung vị)

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem tiến trình tinh thông (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...