Báo chí đồng hành cùng chúng tôi

Hoạt động

Liên minh KAVA và Đối tác

Liên minh Khan Academy Vietnam (KAVA) là mạng lưới các tổ chức, đơn vị cùng chia sẻ với chúng tôi về tầm nhìn và sứ mệnh trong việc hỗ trợ phát triển giáo dục dành cho nhà trường, phụ huynh và học sinh tại Việt Nam