Dành cho Phụ huynh và Học sinh

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho phụ huynh

> Xem Hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây > Xem Hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Bước 1: Truy cập tài khoản Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cấp quyền cho con tham gia lớp học của giáo viên trên Khan Academy

Bước 1: Truy cập tài khoản Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem báo cáo kết quả học tập của con trên Khan Academy

Bước 1: Truy cập tài khoản Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn kết nối tài khoản phụ huynh với tài khoản học sinh trên Khan Academy

Trường hợp con đã có tài khoản  Đối với học sinh dưới 13 tuổi Bước...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Đăng nhập tài khoản Bước 1: Truy cập nền tảng Truy cập nền tảng https://www.khanacademy.org/ Tại...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn đăng ký tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Bước 1: Truy cập nền tảng Truy cập nền tảng https://www.khanacademy.org/ Tại Trang chủ, ấn...

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho học sinh

> Xem Hướng dẫn đăng ký tài khoản mới tại đây > Xem Hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (dành cho học sinh)

Đối với học sinh dưới 13 tuổi  Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem tiến trình học tập trên Khan Academy (dành cho học sinh)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...