Hướng dẫn đăng ký tài khoản Khan Academy (dành cho giáo viên)

Bước 1: Truy cập nền tảng

 • Ấn vào đường link: https://vi.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy Vietnam trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

 • Tại Trang chủ, ấn chọn “Giáo viên

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Ấn chọn “Đăng ký bằng Email”

 • Nhập Địa chỉ email, Tên, Họ, Mật khẩu vào các mục tương ứng
 • Ấn chọn “Đăng ký”

 • Ấn chọn “Bắt đầu nào”

Bước 3: Chọn khoá học và hoàn thiện thông tin

 • Ấn chọn Khóa học bạn muốn giảng dạy
 • Ấn chọn “Tiếp tục”

 • Ấn chọn Quốc gia để trả lời cho câu hỏi “Bạn dạy ở đâu?”
 • Ấn chọn câu trả lời cho câu hỏi “Bạn có phải là giáo viên sử dụng Khan Academy thay mặt cho trường học không?”
 • Ấn chọn “Lưu”

Bước 4: Xác nhận tài khoản

 • Truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
 • Ấn chọn email có tiêu đề “Hoàn thành đăng ký trên Khan Academy”

 • Ấn chọn “Hoàn thành việc đăng ký” trong email

 • Tiếp tục ấn chọn “Hoàn thành việc đăng ký”

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng ký tài khoản giáo viên mới trên Khan Academy tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...