Hướng dẫn đăng ký tài khoản Khan Academy (dành cho học sinh)

Đối với học sinh dưới 13 tuổi 

Bước 1: Truy cập nền tảng

 • Ấn vào đường link: https://vi.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy Vietnam trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

 • Tại Trang chủ, ấn chọn “Học sinh”

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Nhập Ngày, tháng, năm sinh vào các mục tương ứng
 • Ấn chọn “Đăng ký bằng cách chọn tên tài khoản”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân

 • Nhập Email, Tên tài khoảnMật khẩu vào các mục tương ứng
 • Ấn chọn “Đăng ký”

Lưu ý: Nếu màn hình hiển thị “Ồ! Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại!” điều này có nghĩa là Tên tài khoản bạn chọn đã bị trùng với tên tài khoản của một học sinh khác hoặc mật khẩu của bạn chưa đủ điều kiện bảo mật.

Bước 4: Chọn khoá học

 • Chọn khóa học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Tiếp tục với 1 khóa học”

Bước 5: Xác nhận tài khoản

 • Phụ huynh truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
 • Ấn chọn email có tiêu đề “Approve your child’s Khan Academy account”
 • Ấn chọn “Cho phép con bạn sử dụng Khan Academy”

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

Bước 1: Truy cập nền tảng

 • Ấn vào đường link: https://vi.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy Vietnam trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

 • Tại Trang chủ, ấn chọn “Học sinh”

Bước 2: Đăng ký tài khoản

 • Nhập Ngày, tháng, năm sinh vào các mục tương ứng
 • Ấn chọn “Đăng ký bằng Email”

Bước 3: Điền thông tin cá nhân

 • Nhập Email, Họ tênMật khẩu vào các mục tương ứng
 • Ấn chọn “Đăng ký”

Bước 4: Chọn khoá học

 • Chọn khóa học muốn tham gia
 • Ấn chọn “Tiếp tục với 1 khóa học”

Bước 5: Xác nhận tài khoản

 • Truy cập vào email dùng để đăng ký tài khoản
 • Ấn chọn email có tiêu đề “Hoàn thành đăng ký trên Khan Academy”
 • Ấn chọn “Hoàn thành việc đăng ký” trong email
 • Tiếp tục ấn chọn “Hoàn thành việc đăng ký” tại trang của Khan Academy

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng ký tài khoản mới cho học sinh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...