Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Khan Academy (dành cho học sinh)

Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Truy cập nền tảng

  • Ấn vào đường link: https://vi.khanacademy.org/ hoặc tìm kiếm Khan Academy Vietnam trên Google và ấn vào kết quả như hình dưới đây

  • Tại Trang chủ, ấn chọn “Đăng nhập”

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập

  • Nhập Email hoặc tên người dùng Mật khẩu vào các mục tương ứng
  • Ấn chọn “Đăng nhập”
Học sinh dưới 13 tuổi
Học sinh từ 13 tuổi trở lên

Đăng xuất tài khoản

  • Ấn chọn tên tài khoản học sinh
  • Ấn chọn “Đăng xuất”

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng nhập tài khoản cho học sinh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...