Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học

  • Ấn chọn “Học sinh” trong mục Công cụ

Bước 2: Quản trị học sinh

  • Ấn chọn Ô vuông tại hàng tên học sinh
  • Ấn chọn “Hành động”, sau đó ấn chọn 1 trong các hạng mục mong muốn:
    • Ấn chọn “Thêm vào lớp học” để thêm học sinh vào một lớp học khác
    • Ấn chọn “Xóa khỏi lớp học” để xóa học sinh khỏi lớp
    • Ấn chọn “Ngừng giảng dạy” để ngừng quản lý và giao bài tập cho học sinh

> Tải đầy đủ hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...