Hướng dẫn tạo lớp học trên Khan Academy

Bước 1: Thêm lớp học mới

  • Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn
  • Ấn chọn “Thêm lớp mới”

  • Nhập tên lớp học
  • Ấn chọn “Tiếp theo”

Bước 2: Chọn khoá học và hoàn thiện thông tin

  • Ấn chọn Khóa học bạn muốn giảng dạy
  • Ấn chọn “Tiếp theo”

  • Ấn chọn “Bỏ qua” (Việc Thêm học sinh vào lớp sẽ được tiến hành sau khi tạo lớp xong)

  • Ấn chọn Quốc gia để trả lời cho câu hỏi “Bạn dạy ở đâu?”
  • Ấn chọn câu trả lời cho câu hỏi “Bạn có phải là giáo viên sử dụng Khan Academy thay mặt cho trường học không?”
  • Ấn chọn “Lưu”

> Tải đầy đủ hướng dẫn tạo lớp học mới trên Khan Academy dành cho giáo viên tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...