(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (dành cho học sinh)

Đối với học sinh dưới 13 tuổi 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

  • Ấn chọn tên tài khoản

Bước 2: Ấn chọn “Settings”

Bước 3: Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn

Bước 4: Ấn chọn “Save changes”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Primary Language (Ngôn ngữ); Video; Accessibility (Trợ năng).

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

  • Ấn chọn tên tài khoản
  • Ấn chọn “Settings”

Bước 2: Tùy chỉnh các cài đặt theo ý muốn

Bước 3: Ấn chọn “Save changes”

Một số hạng mục có thể tùy chỉnh như: Nickname (Biệt danh); Username (Tên đăng nhập); (Birthdate) Ngày sinh; Primary Language (Ngôn ngữ); Video; Password (Mật khẩu); Accessibility (Trợ năng); Roles (Vai trò); Public profile information (Thông tin sơ bộ); Delete account (Xoá tài khoản).

> Tải đầy đủ hướng dẫn cài đặt tài khoản Khan Academy (miền tiếng Anh) dành cho học sinh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...