(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Khan Academy (dành cho phụ huynh)

Đăng nhập tài khoản

Bước 1: Truy cập nền tảng

Bước 2: Điền thông tin đăng nhập

  • Nhập email đã dùng đăng ký tài khoản, mật khẩu vào các mục “Email or username”, “Password”
  • Ấn chọn “Log in”

Đăng xuất tài khoản

  • Ấn chọn tên tài khoản 
  • Ấn chọn “Log out”

> Tải đầy đủ hướng dẫn đăng nhập tài khoản Khan Academy (miền tiếng Anh) dành cho phụ huynh tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...