(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem điểm bài tập của học sinh trên Khan Academy

Bước 1: Truy cập lớp học

  • Ấn chọn “Assignments” trong mục Tools
  • Ấn chọn “Score”

Màn hình hiển thị:

  • Tên tài khoản học sinh
  • Tên các bài tập đã giao

Trạng thái bài tập:

  • Tích xanh: Video bài giảng/bài đọc học sinh đã xem/đọc
  • Số: Điểm bài tập của học sinh. Điểm cao nhất là 100 điểm, điểm thấp nhất là 0 điểm
  • Gạch ngang: Bài tập được giao mà học sinh chưa hoàn thành

Bước 2: Xem báo cáo chi tiết

  • Ấn chọn điểm số của học sinh để xem báo cáo chi tiết

  • Ấn chọn “Chọn tất cả” hoặc chọn tên học sinh để xem báo cáo làm bài tập

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem điểm bài tập của học sinh (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...