(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem tiến trình học tập trên Khan Academy (dành cho học sinh)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

Bước 2: Ấn chọn “Progress”

Bước 3: Xem phần “Progress” với các nội dung:

  • Activity: Liệt kê chi tiết các bài tập đã học trên nền tảng
  • Date: Giờ và ngày làm bài tập
  • Level: Các cấp độ Tinh thông kiến thức
  • Change: Các kỹ năng tăng/giảm
  • Correct/Total Problems: Số lượng câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
  • Time (min): Thời gian hoàn thành bài tập

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem tiến trình học tập (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...