Hướng dẫn xem tiến trình học tập trên Khan Academy (dành cho học sinh)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh theo hướng dẫn

Bước 2: Ấn chọn “Tiến trình”

Bước 3: Xem Tiến trình học tập với các nội dung:

  • Hoạt động: Liệt kê chi tiết các bài tập đã học trên nền tảng
  • Ngày: Giờ và ngày làm bài tập
  • Cấp độ: Các cấp độ Tinh thông kiến thức
  • Thay đổi: Các kỹ năng tăng/giảm
  • Số câu đúng/tổng số câu: Số lượng câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
  • Thời gian: Thời gian hoàn thành bài tập

> Tải đầy đủ hướng dẫn xem tiến trình học tập tại đây!

 

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...