(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cấp quyền cho con tham gia lớp học của giáo viên trên Khan Academy

Bước 1: Truy cập tài khoản

  • Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng dẫn
  • Ấn chọn “Edit settings” phía bên phải tài khoản của con

Bước 2: Cấp quyền cho con tham gia lớp học

  • Kéo xuống mục “Coaches”
  • Ấn chọn vào ô “Can add other coaches”

> Tải đầy đủ hướng dẫn cấp quyền cho con tham gia lớp học của giáo viên trên Khan Academy (miền tiếng Anh) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...