Hướng dẫn kết nối tài khoản phụ huynh với tài khoản học sinh trên Khan Academy

Trường hợp con đã có tài khoản 

Đối với học sinh dưới 13 tuổi

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của con

 • Ấn chọn tên tài khoản
 • Ấn chọn “Cài đặt”

Bước 2: Thêm tài khoản phụ huynh

 • Kéo xuống phần “Email của phụ huynh hoặc người giám hộ”
 • Nhập email của phụ huynh (email dùng để đăng ký tài khoản phụ huynh trên Khan Academy) vào mục “Email mới”
 • Ấn chọn “Gửi yêu cầu để kết nối”

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

Bước 1: Thêm tài khoản của con vào tài khoản phụ huynh

 • Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng dẫn
 • Ấn chọnThêm tài khoản cho bé”

 • Ấn chọn “Có” cho câu hỏi “Con bạn đã có tài khoản chưa?”
 • Ấn chọn “Tiếp theo”

Bước 2: Điền địa chỉ email của con

 • Nhập email con dùng để đăng ký tài khoản vào mục “Địa chỉ email của con”
 • Ấn chọn “Gửi lời mời”

Màn hình hiển thị sau khi gửi lời mời

Bước 3: Xác nhận kết nối tài khoản

 • Ấn chọn vào thông báo với nội dung “Tên phụ huynh + muốn đăng ký với vai trò là phụ huynh của bạn. Họ sẽ có quyền xem hoạt động của bạn và đưa ra các đề xuất thực hành.”
 • Ấn chọn “Chấp nhận với tư cách là phụ huynh”

> Tải đầy đủ hướng dẫn kết nối tài khoản phụ huynh với tài khoản học sinh trên Khan Academy (trường hợp đã có tài khoản) tại đây!

Trường hợp con chưa có tài khoản 

Đối với học sinh dưới 13 tuổi

Bước 1: Thêm tài khoản của con vào tài khoản phụ huynh

 • Đăng nhập vào tài khoản phụ huynh theo hướng dẫn
 • Ấn chọn “Thêm tài khoản cho bé”

 • Ấn chọn “Không” cho câu hỏi “Con bạn đã có tài khoản chưa?”
 • Ấn chọn “Tiếp theo”

Bước 2: Tạo tài khoản cho con

 • Nhập Ngày, tháng, năm sinh của con vào các mục “Sinh nhật của con”
 • Ấn chọn “Tiếp theo”

 • Nhập tên tài khoản học sinh vào mục “Tên người dùng của trẻ”, mật khẩu vào mục “Mật khẩu của con”
 • Ấn chọn “Tôi xác nhận rằng tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ này. Tôi sẽ tuân thủ Điều khoản dịch vụ dành cho Người dùng là phụ huynh.”

Lưu ý: Nếu màn hình hiển thị “Tên người dùng này không có sẵn” điều này có nghĩa là Tên người dùng bạn chọn đã bị trùng với tên tài khoản của một học sinh khác. Bạn hãy chọn một tên người dùng khác để tạo tài khoản.

Đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên

 • Học sinh tạo tài khoản theo hướng dẫn
 • Sau đó, phụ huynh thực hiện kết nối tài khoản phụ huynh với tài khoản của con theo hướng dẫn dành cho học sinh đã có tài khoản (đối với học sinh từ 13 tuổi trở lên) ở phía trên hoặc xem tại đây

> Tải đầy đủ hướng dẫn kết nối tài khoản phụ huynh với tài khoản học sinh trên Khan Academy (trường hợp chưa có tài khoản) tại đây!

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...