Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Việt dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây.

> Xem Hướng dẫn đăng nhập tài khoản tại đây.

> Xem Hướng dẫn tạo lớp học mới tại đây.

> Xem Hướng dẫn thêm học sinh vào lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn giao mục tiêu tinh thông tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem tiến trình tinh thông tại đây.

> Xem Hướng dẫn giao bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn quản lý bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem điểm bài tập tại đây.

> Xem Hướng dẫn xem tổng quan hoạt động tại đây.

> Xem Hướng dẫn cài đặt lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học tại đây.

> Xem Hướng dẫn cài đặt tài khoản tại đây.

Bài viết liên quan

Trọn bộ HDSD nền tảng Khan Academy miền tiếng Anh dành cho giáo viên

> Xem Hướng dẫn tạo tài khoản mới tại đây. > Xem Hướng dẫn đăng...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt tài khoản (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn cài đặt Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn cài đặt lớp học (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn quản trị học sinh trong lớp học

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn xem Tổng quan hoạt động (dành cho giáo viên)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn Bước 2: Ấn chọn...

(Miền tiếng Anh) Hướng dẫn giao bài (tại phần Bài tập)

Bước 1: Truy cập lớp học Đăng nhập tài khoản giáo viên theo hướng dẫn...